Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
प्रदेश सरकार

व्यवसायिक तथा सिप विकास तालीम केन्द्र ,धनुषा

प्रदेश नं. २

कार्यालयहरुमन्त्रालय जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यालय अस्पताल शिक्षा विकास निर्देशनालय स्वास्थ्य निर्देशनालय व्यवसायिक तथा सिप विकास तालीम केन्द्र शिक्षा तालीम केन्द्र स्वास्थ्य तालीम केन्द्र प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र आयुर्बेद औषधालय प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश जनस्वस्थ प्रयोगशाला सामाजिक विकास इकाई कार्यालय


सामाजिक विकास मन्त्रालय


शिक्षा विकास निर्देशनालय

स्वास्थ्य निर्देशनालय

शिक्षा तालीम केन्द्र

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र

आयुर्बेद औषधालय

प्रादेशिक अस्पताल

प्रदेश जनस्वस्थ प्रयोगशालापछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-08-15 17:52:56
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers